نمایندگی تعمیرات تلویزیون سامسونگ - تعمیرگاه مجاز مرکزی 88507981